პორტალის შესახებ

ციფრული რესურსების პორტალი ონლაინ სასწავლო გარემოა. პორტალი ვიდეოგაიდების საშუალებით დაინტერესებულ მომხმარებელს სხვადასხვა კომპიუტერული პროგრამების, საგანმანათლებლო ტექნოლოგიებისა და მათი სასწავლო პროცესში ინტეგრირების მეთოდოლოგიით უზრუნველყოფს.

პორტალზე განთავსებულია კატეგორიების მიხედვით დაყოფილი ვიდეოგაიდები. მომხმარებელმა რომ მაქსიმალურად სწრაფად იპოვოს და გამოიყენოს კონკრეტული ინსტრუმენტი ან ბრძანება, ვიდეოების საცავი თემებად და ქვეთემებადაა დაყოფილი. პორტალი, ასევე, საშუალებას იძლევა მომხმარებელმა სასურველი ტექნიკური ინსტრუმენტი სხვადასხვა პარამეტრის მიხედვით შეარჩიოს და გაეცნოს.

პორტალი განკუთვნილია, როგორც დამწყები, ასევე გარკვეული ისტ უნარების მქონე მომხმარებლებისთვის. ციფრული რესურსების პორტალი მუდმივად ახლდება ახალი ვიდეობით. დაინტერესების შემთხვევაში გთხოვთ, მოგვწერეთ რა ვიდეოების ნახვას ისურვებდით დამატებით.