GIMP_გრაფიკული რედაქტორი

GMIP წარმოდგენს ღია კოდზე დაფუძნებულ პროგრამას და ვრცლედება თავისუფალი ლიცენზიით. იგი შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას გამოსახულებების დასამუშავებლად, როგორც სამოყვარულო ასევე ნახევრად პროფესიონლური სამუშაობისათვის, მაგ. სურათების დამუშავება, გრაფიკული კომპოზიციებისა და კოლაჟებს, ასევე ვებ გვერდის ელემენტების შექმნისათვის. GMIP_ი თავისი შესაძლებლობით საშუალებას აძლევს მომხმარებელს გვერდი აუაროს რასტრული გრაფიკისთვის განკუთვნილ ძვირადღირებულ პროგრამებს.
Gimp-ს გააჩნია ფენების 21 რეჟიმი, ფენის რეჟიმის არჩევა ცვლის ფენის გარეგნულ სახეს ან გამოსახუელბას, თუ ერთი ფენაა, მაშინ ფენის რეჟიმი არაფერზე არ მოქმმედებს, იმისათვის, რომ გამოყენებულ იქნას ფენის რეჟიმები საჭიროა სულ მცირე 2 ფენა მაინც, ახლა კი დაწვირლებით გავეცნოთ ფენებზე/შრეებზე მუშაობას, მენიუს ზოლზე ავირჩიოთ Layer, New Layer ან ცხელი კლავიშების კომბინაციით Shift+Ctrl+N, გამოულ ფანჯარაში უნდა მივუთოთ ფენის/შრის სასურველი პარამეტრები, Layer name _ სახელი, ავირჩიოთ სასურველი ზომა, ზომის განსაზღვარა შესაძლებელია მილიმეტრებით, სანტიმეტრებით, პიქსელებით, მეტრებით და ა.შ, ბოლოს ავირჩიოთ ფენის/შრის ტიპის: Foregroun color _წინა ხედის ფერი Background color _ ფონის ფერი White -თეთრი Transparency_ გამჭვირვალე მე ავირჩევ გამჭვირვალე შრეს და Ok, ფენა წარმატებით შეიქმნა, ახალ ფენაზე დავხატოთ წრე, ამისათვის გამოვიყენოთ ელიფსისებური მონიშვნის ინსტრუმენტი. შევქნათ ისევ ახალი შრე, ავირჩიოთ ინსტრუმენტებიდან მართკუთხა მონიშვნა, შევცვალოთ ფერი, თუ მაუსის საშუალებით შრეებს ადგილებს შევუცვლით მაშინ წრე ზემოდან მოექცევა, ან პირიქით. რეგულატორი გამოუჭვირვალეს გამოყენებით კი შეგვიძლია დავაარეგულიროთ შრის გამჭვირვალობის დონე. ფენის წასაშლელად კი დავაწკაპუნოთ ფენაზე, შემდეგ გამოსახულების ფანჯრის მენიუს ჩანართში ავირჩიოთ Layer და Delete Layar. ფენის ასლის, დუბლიკატის შესაქმნელად კი მოვნიშნოთ ფენა და დავაწკაპუნოთ Create a duplicate, ეს განსაკუთრებით გამოგადგებათ იმ შემთხვევაში, როდესაც ფენებზე ექსპერიმეტებს ვატარებთ და გვინდა შევინახოთ ფენის საწყისი ვარინატი. ახლა კი განვიხილოთ ფენების დადების რეჟიმები, იმისათვის, გავხნათ სურათი, ავირჩიოთ File და Open, თუ გვინდა ავირჩიოთ უკვე გახსნილი პროექტი, მაშინ ვირჩევთ Open as Layers, ავირჩიოთ სასურველი სურათი, მასზე ორჯერ დაწკაპუნებით, შევქნათ ფენა, ახლა კი ვნახოთ როგორ მუშაობს ინსტრუმენტი ფუნჯი, ავირჩიოთ ფუნჯი, ავირჩიოთ ფერი და გავადიდოთ ფუნჯის მასშტაბი რეგულატორის საშუალებით და მაუსზე თითის აუღებლად მოვატაროთ გამოსახულებას, აქვე შესაძლებელია რეჟიმების ტიპიდან ერთი ფენა დავადოთ მეორე ფენას, ამისათვის ავირჩიოთ რეჟიმი გადაფარვა Overlay, ეს რეჟიმები ასევე გამოიყენება შავ_თეთრი ფოტოების შესაფერადებლადაც. რეგულატორის საშუალებით შეგვიძლია გავაღიაოთ ან გავამუქოთ. გავეცნოთ შემდეგ ინსტრუმენტს: ფუნჯს, ფანქარს და საშლელეს. მაშ ასე, დავიწყოთ ფუნჯის პარამეტრებით, Mode_ვირჩევთ ფუნჯის ტიპებს, რეჟიმი გაუმჭვირვალობა, რეგულატორის საშუალებთ ვრეგულირებთ ფუნჯის გამჭვირვალობის დონეს, რაც უფრო დაბალია მისი დონე, მითი უფრო მაღალია მისი გამჭვირვალობის ხარისხი. Size_ვირჩევთ ფუნჯის მასშტაბს, აქაც რეგულატორის საშუალებით შეგვიძლია გავზარდოთ ან შევამციროთ მისი მასშტაბები. Aspect Ratio_ მხარეების თანაფარდობა, რომელიც ასევე რეგულატორის საშუალებით შეგიძლიათ დაარეგულიროთ Angle_ კუთხეების დასამუშავებლად გამოვიყენოთ რეგულატორი, როგორც დააკვირდით ორივე რეგულატორს ბოლოში გასანულებელი ღილაკი აქვს, ამ ღილაკის გამოყენების შედეგ რეგულატორი დადგება საწყის პოზიციაზე. განყოფილებაში ფუნჯის დინამიკა, შესაძლებელია ფუნჯის სხვადასხვა სტილის მითითება, მაგ. გარდამავალი, ძირითადი, მარტივი, დინამიური, საერთო კალამი და ა.შ. Apply Jitter _ ფუნჯით გაფანტული შტრიხების დონეს განსაზღვრავს, აქაც რეგულატორის საშუალებით შესაძლებელია დარეგულირედეს გაფანტული შტრიხების დონე. Smooth Stroke _ გლუვი სვლა, შეგვიძლია რეგილატორით განსაზღვროთ ფუნჯის სვლისა და სიგანის ხარისხი Quality და Weight . იმისათვის, რომ ავირჩიოთ ფუნჯის ტიპი, დავაწკაპუნოთ Brush და ავირჩიოთ სასურველი ფუნჯის გამოსახულება. ინსტრუმენტი ფანქარი, ფუნჯისგან გასხვავდება იმით, რომ ის ხატავს გამოკვეთილი შტრიხებით, ხოლო ფუნჯი_ კი გლუვად, ყველა დანარჩენი პარამეტრები კი იგვეა აქვს, რაც ფუნჯს, რომლის შესახებაც უკვე ზემოთ ვისაუბრე. ინსტრუმენტი საშლელი_მისი საშუალებით კი შეგვიძლია წავშალოთ გამოსახულება არსებულ შრეზე. მასშატაბის რეგულატორით კი გავზარდოთ ან შევამციროთ საშლელის ზომა.

ახალი დამატებული