კიბერუსაფრთხოება პედაგოგებისთვის

კიბერუსაფრთხოება პედაგოგებისთვის
ვიდეოგაკვეთილი პედაგოგებისთვის კიბერუსაფრთხოების სიტუაციის შეფასებას და საფრთხეების აცილებას ისახავს.

ახალი დამატებული