მთავარი პორტალის შესახებ კონტაქტი  
 
კიბერუსაფრთხოება პედაგოგებისთვის
 
შესავალი

-

შესავალი

00:04:51

საფრთხეები

-

მავნე პროგრამები

00:10:27

ფიშინგი

00:03:59

თაღლითობა

00:02:47

მითები კიბერსუაფრთხოების შესახებ

00:12:52

დაინფიცირება

-

როგორ შეიძლება დიინფიცირდეთ

00:03:47

წამლები

-

პაროლის შექმნა

00:07:17

პაროლის გამოყენება

00:09:31

რეკომენდაციები

-

ზოგადი რჩევები

00:06:53

ელ ფოსტა

00:03:59

უსაფრთხოება სოციალურ ქსელებში

00:07:20

კონფიდენციალობა

-

რას ნიშნავს კონფიდენციალობა

00:05:06

უსაფრთხოება და კონფიდენციალობა გუგლის პროდუქტებში

00:08:43

რეფლექსია

-

რეფლექსია

00:02:05

კიბერუსაფრთხოება პედაგოგებისთვის
ვიდეოგაკვეთილი პედაგოგებისთვის კიბერუსაფრთხოების სიტუაციის შეფასებას და საფრთხეების აცილებას ისახავს.