ტესტირება

ამ ვიდეოგაკვეთილებში თქვენ ნახავთ Google drive ფორმს ინსტრუმენტს ტესტები. ვიდეო ნახვის შემდეგ შეძლებთ ელექტრონული ტესტების შექმნას, მოსწავლეთა ავტომატურ შეფასებას და ტესტირების გრაფიკულ ანალიზს
შესავალი

მოგესალმებით, მიხარია რომ შემიძლია წარმოგიდგინოთ ახალი ვიდეოგაკვეთილები გუგლის ფორმების ტესტირების ინსტრუმენეტის შესახებ

ამ ვიდეოების ნახვის შემდეგ შეგეძლებათ შექმნათ მრავალფეროვანი ტესტები როგორც მოსწავლეთა ცოდნის დიაგნოსტიკისთვის, ასევე სწავლებისთვის.

მინდა წარმოგიდგინოთ ტესტირების შემოთავაზებული ინსტრუმენტის რამდენიმე უპირატესობა ონლაინ ტესტირების სხვა საიტებთან შედარებით

ინტერნეტ სივრცეში ტესტირების უამრავი სერვისია, სადაც ონალინ ტესტირება არის შესაძლებელია, მაგრამ ამ დროსთვის ჩემთვის ცნობილი ინსტრუმენტებიდან მხოლოდ გუგლ ფორმს აქვს ქართული ინტერფეისი. ეს მნიშვნელოვანი კომპონენტია მოსწავლეებთან მუშაობის დროს.

მოსწავლეთა წინასწარი რეგისტრაცია არ სჭირდება. ხოლო რეგისტრაციის შემთხვევაში კიდევ დამატებითი სერვისების შემოთავაზება შეიძლება.
ინსტალაცია არ სჭირდება
დაბლოკილი არაა ემისი მიერ
ყველგან ხელმისაწვდომია
თავსებადია გუგლის სხვა პროდუქტებთან
არ აქვს ბაგები (პროგრამული ხარვეზები)

უარყოფითი ვერ შეზღუდავთ ტესტირების დროს

არ აქვს დიდი რაოდენობის კითხვებიდან რამდენიმეს შემთხვევით ამორჩევის ფუნქცია. ვთქვათ სულ მზათ ი იყოს 100 კითხვა და სისტემამ მოსწავლეს შესთავაზოს 10 შემთხვევითი კითხვა

არ ჩანს მოსწავლემ რა დრო დახარჯა რომელიმე კითხვაზე პასუხის გაცემაში

საბოლოო ჯამში გუგლის ტესტირების ინსტრუმენტის გამოყენება თავისუფლად შეიძლება სასწავლო ხასიათის ტესტების შესაქმნელად.

განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს კითხვაზე გამოხმაურების ფუნქცია და ინდივიდუალური კავშირის საშუალება.

მას ასე წინამდებარე ვიდეოგაკვეთილების ნახვის შემდეგ თქვენ შეგეძლებათ

ახალი ტესტის შექმნა სხვადასხვა ტიპის კითხვების ფორმების გამოყენებით,
პასუხებზე ქულების მინიჭება
ტესტის დიზაინის გაფორმება
ტესტის გადაგზავნა მოსწავლეებისთვის
და შედეგების ანალიზი

მნიშვნელოვანია იმის გააზრება რომ ტესტირება ონლაინ სივრცეში მიმდინარეობს და აუცილებელი არ არის მოსწავლე კონკრეტულ დროს კონკრეტულ საკლასო სივრცეში იმყოფებოდეს.

გმადლობთ ყურადღებისთვის

ახალი დამატებული