პრეზენტაციის შექმნა photopeach.com -ის გამოყენებით

photopeach.com -ი საშუალებას იძლევა გააკეთოთ საკუთარი უფასო სლაიდ შოუ, ატვირთოთ ფოტო, შეარჩიოთ მუსიკა და დაამატოთ წარწერა.
Photopeach პროგრამაში სლაიდ შოუს შესაქმნელად ბრაუზერის მისამართის ზოლში უნდა აკრიფოთ photopeach.com. ვაწკაპუნებთ ღილაკს login. შეგვყვავს მომხმარებლის სახელი, შეგვყვავს პაროლი და ვაწკაპუნებთ ღილაკს login -ანუ შესვლა. Home ეს არის საწყისი მენიუ, My Shows გიჩვენებთ თქვენს მიერ შექმნილ სლაიდ შოუს. მენიუ Explore - ს დახმარებით შეგიძლიათ გაფილტროთ და აირჩიოთ, რომელი კატეგორია გსურთ. მაგ: Quiz, Science და ა.შ სლაიდ შოუს შესაქმნელად Home მენიუში ვაწკაპუნებთ ღილაკს Upload Photos: გამოსულ ფანჯარაში ვირჩევთ სურათებს. წარმატებით ატვირთვის შემდეგ ეს სურათები შეგვიძლია თანმიმდევრულად დავალაგოთ. მაგ: გადავაადგილოთ, შევუცვალოთ ადგილები. შეგვიძლია ასევე მოცემული სურათებიდან წავშალოთ რომელიმე, გადავიტანოთ მარჯვენა მხარეს ვაწკაპუნებთ ღილაკს Next-ს. Slaideshow Title -ში უთითებთ სლაიდ შოუს სათურს. Decription- შეგვიძლია გავუკეთოთ აღწერა. Speed - ირჩევთ სლაიდ შოუს მოძრაობის სიჩქარეს. Background Music- ფონად შეგვიძლია დავადოთ მუსიკა. Finish- ღილაკზე დაწკაპებით ხდება სლაიდ შოუს შექმნა. ასე გამოიყურება ჩვენს მიერ შექმნილი სლაიდ შოუ.

ახალი დამატებული