პრეზენტაციის შექმნა photopeach.com -ის გამოყენებით

photopeach.com -ი საშუალებას იძლევა გააკეთოთ საკუთარი უფასო სლაიდ შოუ, ატვირთოთ ფოტო, შეარჩიოთ მუსიკა და დაამატოთ წარწერა.
Photopeach -პროგრამაში შექმნილ სლაიდ შოუზე შესაძლებელია ტესტის გაკეთება. ამისათვის, ვირჩევთ მენიუს My Shows, ვირჩევთ ვიდეოს, ვაწკაპუნებთ ღილაკს Edit. Edit Caption & Photos ფუნქციის საშუალებით შესაძლებელია სურათზე ტესტის გაკეთება. ამისათვის, პირველ რიგში, ვირჩევთ სასურველ სურათს. ვაწკაპუნებთ ღილაკს Quiz, ვწერთ ტესტის კითხვას, წერთ ტესტის სავარაუდო ვარიანტებს, ვნიშნავთ ამ პასუხებიდან ერთ სწორ პასუხს. ვადასტურებთ OK ბრძანებით.

ახალი დამატებული