გუგლ-თარჯიმანი - https://translate.google.ge

გუგლ-თარჯიმანი - https://translate.google.ge
არის შემთხევები, როდესაც კლავიატურაზე არ არის ასახული რომელიმე ენის (მაგ. რუსულის) სიმბოლოები და შეუძლებელი ხდება კლავიატურიდან ტექსტის შეყვანა, ამ შემთხვევაში გუგლ თარჯიმანს აქვს ფუნქცია - „ვირტუალური კლავიატურა“, რომლის გამოძახების შემდეგ შეგვიძლია რუსული ტექსტის შეყვანაც, მაგალითად „ვირტუალური კლავიატურით ავკრიბოთ ტექსტი - я люблю мою школу და გადავთარგმნოთ ის ქართულად, ამისათვის ავირჩიოთ რუსული ენა, შემდდეგ ვირტუალური კლავიატურა და შევიყყვანოთ ტექსტი, ავირჩიოთ სათარგმნი ენა(ქართული) და დავაჭიროთ ღილაკს „გადათარგმნა“.

ახალი დამატებული