გუგლ-თარჯიმანი - https://translate.google.ge

გუგლ-თარჯიმანი - https://translate.google.ge
გუგლ-თარჯიმანის დახმარებით შესაძლებელია აგრეთვე ტექსტის თარგმნა ინტერნეტიდან, ან კომპიუტერში ჩაწერილი დოკუმენტებიდან, განვიხილოთ, თუ როგორ ხდება ტექსტის გადათრგმნა ინტერნეტიდან, გავხსნათ რომელიმე ინგლისურენოვანი გვერდი, ვთქვათ www.wikipedia.org, მოვნიშნოთ სასურველი ტექსტი, კონტექტური მენიუს საშუალებით ავირჩიოთ ბრძანება copy, შემდეგ გავხსნათ გუგლ-თარჯიმანი და სათრგმნ ველში, ისევ კონტექტური მენიუს paste ბრძანებით, ჩავსვათ ტექსტი, კვლავ ავირჩიოთ ენა, რომელზედაც გვინდა ტექსტის თარგმნა და დავაჭიროთ ბრძანებაზე „გადათარგმნა“, ტექსტი გადაითარგმნება, იგივე გზით შეიძლება ამ ტექსტის კომპიუტერში შენახვაც.

ახალი დამატებული