გუგლ-თარჯიმანი - https://translate.google.ge

გუგლ-თარჯიმანი - https://translate.google.ge
გარდა ზემოთ ჩამოთვლილი ფუნქციებისა, გუგლ-თარჯომანს გააჩნია სხვა დამატებითი შესაძლებლობები, როგორიცაა - მთლიანი ვებ-გვერდის თარგმნა, დოკუმენტის თარგმნა, ხმოვანი ტექსტის თარგმნა. ვთქვათ მოძიებული გვაქვს ინგლისრენოვანი ვებ გვერდი, რომელიც შეეხება საგანმანათლებლო ტექნოლოგიებს, იმისათვის, რომ გვერდი მთლიანად გადაითარგმნის ქართულ ენაზე, უნდა შევიდეთ სამისამართო ველში, ერთხელ დავაწკაპოთ მასზე, შემდეგ გამოვიძახოთ კონტექსტური მენიუ და ავირჩიოთ ბრძანება copy, შემდეგ გადავიდეთ სათრგმნ ველში, ავსახოთ კონტექსტური მენიუ და დავაჭიროთ ბრძანებაზე paste, შემდეგ ავირჩიოთ სათარგმნი ენა (ქართული) და დავაჭიროთ ღილაკზე „გადათრგმნა“. აღსანიშნავია, რომ გადაითარგმნა მთლიანი ვებ-გვერდი და ის ღილაკებიც, რომლებიც მასზეა ასახული, შესაბამისად შეგვიძლია, რომ გადავიდეთ სხვადასხვა ვებ-გვერდებზე პირდაპირ თარგმნილ გვერდში.

ახალი დამატებული