გუგლის კალენდარი- Google Calendar

გუგლ კალენდარის გამოყენებით ჩვენ წინასწარ შეგვიძლია შევადგინოთ ჩვენი საქმიანობის დეტალური გრაფიკი, დროისა და ადგილის მითითებით, მოვახდინოთ მისი რედაქტირება, მივიღოთ შეტყობინება დაგეგმილი აქტივობის შესახებ და გავუზიაროთ ჩვენი საქმიანობის კალენდარი დაინტერესებულ პირს.
თანამედროვე ცხოვრებაში, სულ უფრო მეტად მნიშვნელოვანი ხდება დროის ეფექტური მართვა და რაციონალური განაწილება. ამ პრობლემის გადასაჭრელად კომპანია გუგლი გვთავაზობს მოსახერხებელ სერვისს - გუგლ კალენდარს, რომლის გამოყენებითაც ჩვენ წინასწარ შეგვიძლია შევადგინოთ ჩვენი საქმიანობის დეტალური გრაფიკი, დროისა და ადგილის მითითებით, მოვახდინოთ მისი რედაქტირება, მივიღოთ შეტყობინება დაგეგმილი აქტივობის შესახებ და გავუზიაროთ ჩვენი საქმიანობის კალენდარი დაინტერესებულ პირს. აგრეთვე შესაძლებელია გავხადოთ კალენდარი საჯარო, განვათავსოთ საკუთარ ბლოგზე, ან სხვა ვებ სივრცეში.

ახალი დამატებული