ბლოგი - www.blogger.com

პოსტები
ინფორმაციული ელემენტები-გაჯეტები
პოსტები
ინფორმაციული ელემენტები-გაჯეტები
ბლოგი არის მარტივი ვებ-საიტი, რომელიც შეიძლება ნებისმიერმა მომხმარებელმა შექმნას.
ბლოგი არის მარტივი ვებ-საიტი, რომელიც შეიძლება ნებისმიერმა მომხმარებელმა შექმნას. მასზე შესაძლებელია გამოვაქვეყნოთ სტატია. ჩანახატი, ესსე, ინტერვიუ, კითხვარი, სხვადასხვა სასწავლო მასალა, ინფორმაცია მიმდინარე და განხორციელებული პროექტებისა და ღონისძიებების შესახებ. თითოეულ ამ ჩანაწერს პოსტი ჰქვია, რომელიც შეიძლება ტექსტური ინფორმაციის გარდა შეიცავდეს სურათებს, ვიდეო და აუდიო მასალებს, ბმულებს სხვადასხვა რესურსებზე და ა.შ. თქვენ ადვილად შეძლებთ თქვენს ბლოგზე ინფორმაციის გამოქვეყნებას, განახლებას და მკითხველებისაგან უკუკავშირის მიღებას კომენტარის სახით.

ახალი დამატებული