ბლოგი - www.blogger.com

პოსტები
ინფორმაციული ელემენტები-გაჯეტები
პოსტები
ინფორმაციული ელემენტები-გაჯეტები
ბლოგი არის მარტივი ვებ-საიტი, რომელიც შეიძლება ნებისმიერმა მომხმარებელმა შექმნას.
დავაჭიროთ ღილაკს Add a Gadget და გამოსულ ჩამონათვალში შევარჩიოთ გაჯეტი Poll - გამოკითხვა. Configure Poll დიალოგურ ფანჯარაში Question სათაურის ველში შევიტანოთ შეკითხა. მაგალითად, იყენებთ თუ არა პროექტებით სწავლებას სასწავლო პროცესში. Answers პასუხების ველში შევიტანოთ სამი სავარაუდო პასუხი: ყოველთვის, იშვიათად, არა. ორი სავარაუდო პასუხის დაფიქსირება გამოკითხვისთვის აუცილებელია. განვსაზღვროთ გამოკითხვის დასრულების თარიღი. ამისათვის თარიღის გრაფაში მოვახდინოთ თარიღის რედაქტირება. მაგალითად, 4 შევცვალოთ 5-ით. ღილაკით Save დავაფიქსიროთ გაჯეტი. გაჯეტი გამოკითვა განთავსებულია ბლოგზე. View blog ღილაკით დავათვალიეროთ ჩვენი ბლოგი.

ახალი დამატებული