ბლოგი - www.blogger.com

პოსტები
ინფორმაციული ელემენტები-გაჯეტები
პოსტები
ინფორმაციული ელემენტები-გაჯეტები
ბლოგი არის მარტივი ვებ-საიტი, რომელიც შეიძლება ნებისმიერმა მომხმარებელმა შექმნას.
გაჯეტი ანუ საინფორმაციო ელემენტის ბმულის დამატება Layout ჩანართიდან გამოსულ გვერდზე ავირჩიოთ ღილაკი Add a Gadget. ბლოგზე ბმულების დასამატებლად ავირჩიოთ საინფორმაციო ელემენტი Link List. გამოსულ Configure Link list გვერდზე სათაურის Title ველში შევიტანოთ სასარგებლო ბმულები. New Site Name ველში შევიტანოთ საიტის (ვებ-გვერდის) დასახელება. მაგალითად „მასწავლებლის სახლი“ . New Site URL ველში უნდა ჩავსვათ მასწავლებლის სახლის URL მისამართი. ღილაკით Add Link დავაფიქსიროთ აღნიშნული ვებ-გვერდი და Save ღილაკით შევინახოთ გაჯეტი. Save an Arrangement ღილაკით ცვლილება ბლოგზე და ღილაკით View blog დავათვალიეროთ ჩვენი ბლოგი. ბლოგზე მარჯვენა მხარეს დაემატა გაჯეტი „სასარგებლო ბმულები“. ჩვენს მიერ შექმნილი გაჯეტი „სასარგებლო ბმულები“ შეგვიძლია დავარედაქტიროთ და ახალი ბმულები ჩავსვათ. ამისათვის ავირჩიოთ გაჯეტი სასარგებლო ბმულების Edit ღილაკი. გამოსულ დიალოგურ ფანჯარაში შევავსოთ ახალი ბმულის შესაქმნელად New Site URL ველი და შევიტანოთ სახელწოდება Intel Education Viewer. ველში New Site URL შევიტანოთ ვებ-გვერდის Intel Education Viewer მისამართი და Add Link ღილაკით დავაფიქსიროთ ახალი ბმული და ღილაკით Save შევიტანოთ ცვლილება. მარჯვენა მხარეს, ჩვენს მიერ შექმნილ სასარგებლო ბმულების გაჯეტში ახალი ბმულია შექმნილი Intel Education Viewer.

ახალი დამატებული