ბლოგი - www.blogger.com

პოსტები
ინფორმაციული ელემენტები-გაჯეტები
პოსტები
ინფორმაციული ელემენტები-გაჯეტები
ბლოგი არის მარტივი ვებ-საიტი, რომელიც შეიძლება ნებისმიერმა მომხმარებელმა შექმნას.
გავსხნათ ბლოგი და ავირჩიოთ ღილაკი New Post . სათაურის ველში Post შევიტანოთ სათაური. მაგალითად " სტანდარტების გათვალისწინება პროექტებით სწავლების დროს“ . ტექსტურ ველში შევიტანოთ ტექსტი. საგნობრივი სტანდარტი შეგვიძლია მოვიძიოთ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ვებ-გვერდზე. გავხსნათ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ვებ-გვერდი www.mes.gov.ge . ავირჩიოთ ეროვნული სასწავლო გეგმა და დავაკოპიროთ ვებ-გვერდის მისამართი. გადავიდეთ ბლოგზე და მოვნიშნოთ სიტყვები „საგნობრივ სტანდარტებს“ . პოსტის მეინიუს ზოლიდან ავირჩიოთ ბრძანება Link და Edit Link დიალოგურ ფანჯარაში Web Address ველში ჩავსვთ ვებ-გვარდის მისამართი Paste ღილაკის გამოყენებით. Ok ღილაკით დავადასტუროთ ბმულის შექმნა. Publish ღილაკით გამოვაქვეყნოთ პოსტი „სტანდარტების გათვალისწინება პროექტებით სწავლების დროს“. View Blog ღილაკით დავათვალიეროთ ჩვენს მიერ შექმნილი ბლოგი. გამოქვეყნებულ პოსტში სიტყვბი „საგნობერივი სტანდარტები“ განსხვავებული ფერისაა და მასზე მაუსის დაწკაპუნებით შეგვიძლია გადავიდეთ შესაბამის ბმულზე.

ახალი დამატებული