მთავარი პორტალის შესახებ კონტაქტი  
 
Microsoft Office Word 2013
 
ფიგურები

-

ფიგურის დამატება

00:08:14

ფიგურის მონიშვნა

00:05:30

ფიგურაზე მოქმედებები

00:15:32

მართლწერა და გრამატიკა

-

ავტოკორექციის ინსტრუმენტები

00:06:33

მართლწერის შემოწმება

00:06:40

ასლი

-

ინტერნეტიდან ტექტის ასლის გადმოტანა

00:05:20

ინტერნეტიდან სურათის ასლის გადმოტანა

00:02:04

ტექსტის ასლი, ამოჭრა და ჩასმა

00:07:10

ფაილის შექმნა

-

ფაილის შექმნა (პირველი ვარიანტი)

00:03:57

ფაილის შექმნა (მეორე ვარიანტი)

00:03:20

ფაილის შექმნა შაბლონიდან

00:04:27

ფაილის შენახვა

00:03:53

გვერდების განლაგება

00:09:22

HTML ფორმატში ჩაწერა

00:04:10

.PDF ფორმატში ჩაწერა

00:05:27

.DOT შაბლონის რედაქტირება

00:08:04

ახალი სტილის შექმნა

00:17:00

დოკუმენტის სტრუქტურა

-

ციტირება და ბიბლიოგრაფია

00:23:44

სარჩევი

00:11:27

ჩამოსაშლელი სარჩევი

00:05:17

ჰიპერბმულის ჩასმა

00:06:51

სანიშნის ჩასმა

00:04:45

ფორმები, შაბლონები, რედაქტირების შეზღუდვა

-

შაბლონის შექმნა

00:09:08

რედაქტირების შეზღუდვა

00:13:46

ფორმის ელემენტები

00:40:10

დიაგრამა

-

ახალი დიაგრამის შექმნა

00:09:12

დიაგრამის დიზაინი

00:09:10

დიაგრამის ფორმატი

00:13:30

სქოლიო და კომენტარები

-

კომენტარის ჩასმა, რედაქტირება და წაშლა

00:05:08

სქოლიოს დამატება, რედაქტირება და წაშლა

00:08:32

კოლონტიტული და გვერდის დანომრვა

-

გვერდის დანომრვა, რედაქტირება და წაშლა

00:09:06

კოლონტიტული

00:13:32

ფაილთან მუშაობა

-

ფაილის დაგზავნა

00:23:36

ფაილის დაბეჭდვა

00:16:43

ფაილის დაცვა

00:07:43

წყლის ნიშნის დამატება

00:06:30

დინამიური მონაცემები

00:15:43

word 2013 ინტერფეისი

-

word 2013 ინტერფეისი

00:13:30

ტექსტთან მუშაობა

-

ტექსტთან მუშაობა - ტექსტის ფორმატირება

00:10:52

ტექსტთან მუშაობა -- ქართული შრიფტით წერა

00:05:20

აბზაცი

00:11:16

ტექსტში ნავიგაცია

00:05:42

ფრაგმენტის გაცვლა

00:07:10

ფრაგმენტის ძებნა

00:09:50

ცხრილი

-

ცხრილის ჩასმა

00:05:14

ცხრილის დიზაინი

00:05:08

ცხრილის განლაგება

00:09:09

SmartArt

-

SmartArt-ის დამატება

00:03:01

SmartArt-ის დიზაინი

00:06:39

SmartArt-ის ფორმატი

00:06:19

სურათთან მუშაობა

-

სურათის დამატება

00:04:22

სურათის ფორმატი

00:08:04

Microsoft Office Word 2013 - ტექსტური რედაქტორი