პროგრამა Snipping Tool

Snipping Tool არის პროგრამა ეკრანის გამოსახულების ჩასაწერად.
პროგრამა Snipping Tool ოპრაციული სისტემა ვინდოუსის სტანდარტული პროგრამების პაკეტში შედის. მისის საშუალებით შესაძლებელია ეკრანული გამოსახულების გრაფიკულ ფაილად შენახვა. პროგრამის გასაშვებად ავირჩიოთ Start/All programs/Accessories/Snipping Tool პროგრამის გაშვება ასევე შესაძლებელია Start ღილაკის საძიებო ველში შეტანილი სახელწოდებით. პროგრამების ჩამონათვალში ავირჩიოთ Snipping Tool. პროგრამა გაეშვება.

ახალი დამატებული