პროგრამა Snipping Tool

Snipping Tool არის პროგრამა ეკრანის გამოსახულების ჩასაწერად.
პროგრამის გაშვების შემდეგ ეკრანის გამოსახულების შეაქნმმენლად ავირჩიო~თ ღილაკი New და შევარჩიოთ გამოსახულების ფორმა: Free-form Snip- ქმნის ნებისმიერი ფორმის ეკრანულ გამოსახლებას; Rectangular Snip- ქმნის ოთკუდხედის ფორმის ეკრანული გამოსახულება; Window Snip- ქმნის აქტიური ფანჯრის გამოსახულებას; Full-screen Snip- ქმნის მთელი ეკრანის გამოსახულებას; გამოსახულების შექმნა განვიხილოთ კონკრეტული მაგალითის საფუძველზე. ვთქვათ გვჭირდება ვორდში დაწეერილი ფორმულის შენახვა გრაფიკული ფაილის ანუ სურათის სახით, ამისათვის გავხსნათ ტექსტური რედაქტორი ვორდი. ფურცელზე დავწეროთ ფორმულა, გავხნათ პროგრამა Snipping Tool და ავირჩიოთ ღილაკის New/Rectangular Snip. მაუსის საშუალებით მოვნიშნოთ ჩვენი ფორმულის დიაპაზონი. შეიქმნება მონიშნული დიაპაზონის გამოსახულება. შევინახოთ გამოსახულება ღილაკით Save. გახსნილ დიალოგურ ფანჯარაში მიუთითოთ სურათის შენახვის მისმართი და სახელი, ასევე შეგვიძლია განვსაზღვროთ სურათის გაფართოება და დავაჭიროთ ღილაკზე Save. სურათი შენახულია ჩვენს მიერ მითითებულ მისამართზე.

ახალი დამატებული