პროგრამა Snipping Tool

Snipping Tool არის პროგრამა ეკრანის გამოსახულების ჩასაწერად.
პროგრამა Snipping Tool საშუალებას გვაძლევს შექმნილ გამოსახულებებზე გავაკეთოთ სხვადასხვა ტიპის მინიშმნებები ღილაკით Pen- ფანქარი. მოდით შევქმნათ გამოსახულება ინტერნეტიდან. გამოვიძახოთ პროგრამა Snipping Tool და ღილაკით New/ raectangular Snip ავირჩიოთ დიაპაზონი. დიალოგურ ფანჯარაში შევარჩიოთ ფანქარი, შესაბამისი ფერი მაგალითად წითელი და მოვნიშოთ სასურველი სიტყვა ან სიტყვები. გამოსახულება შევინახოთ ღილაკით Save. თუ არასწორად მონიშნეთ სიტყვები საშლელი ღილაკით შეგიძლიათ წაშალოთ მინიშნება და სურვილის შემთცხვევბაში ღილაკით ფანქარი შეგიძლიათ გააკეთოთ მინიშნება ან ღილაკით მარკერი შეგიძლიათ გამოყოთ სასურველი ტექსტი. ღილაკით Save შიენახეთ თქვენს მიერ შექმნილი გამოსახულება სამუშაო მაგიდაზე.

ახალი დამატებული