ვებ აპლიკაცია Lucidpress-ი

Lucidpress_რედაქტორი
Lucidpress_რედაქტორი
Lucidpress-ის საშუალებით, შესაძლებელია პირდაპირ ონლაინ რედაქტორში შევქმნათ და დავამზადოთ დასაბეჭდად ყველა შესაძლებელი დოკუმენტი, როგორიცაა საინფორმაციო ბიულეტინები, ფურცლები, ფოტო და ვიდეო პრეზენტაციები, გაზეთები, ჟურნალები შესაძლებლია ინტერაქტიური პუბლიკაციების შექმნა, რომელშიც შეიძლება ჩაისვას ანიმაცია, ვიდეო, ბმული, გადასვლის აქტიური არეები და ა.შ. Lucidpress აქვს კარგი შესაძლებლობები ერთობლივი მუშაობისთვის, თქვენ შეგიძლიათ გაუხსნათ წვდომა თქვენს სამუშაოზე კოლეგებს ან შემკვეთებს და ამავე დროს შეიძლება ნება დართოთ როგორც რედაქტირების ასევე უბრალოდ კომენტირებისათვის, ან მხოლოდ გაცნობის მიზნით.
ლუციდპრესში შექმნილი დოკუმენტის გადმოსაწერად ავირჩიოთ File, შემდეგ download as… გამოსულ ფანჯარაში კი ავირჩევთ დოკუმენტის სასურველ ფორმატს, მაგ. PDF -ის არჩევის შემთხვევაში ამავე ფანჯარაში ვირჩევთ content ვირჩევთ დოკუმენტის სასურველ შიგთავსს, PNG-ს არჩევის შემთხვევაში ვუთითებთ როგორც შიგთავსს ასევე დოკუმენტის ხარისხს Quality და ასევე JPG-არჩევისას ვუთითებთ როგორც სასურველ შიგთავსს, ასევე დოკუმენტის ხარისხს და ბოლოს დავაწკაპუნოთ Download.

ახალი დამატებული