გრაფიკული რედაქტორი-Paint

გრაფიკული რედაქტორი
პროგრამა Paint -ში მუშაობის დასასრულებლად გამოიყენეთ ღილაკი Close- დახურვა. გამოსულ დიალოგურ ფანჯარაში თუ გინდათ ნახატის შენახვა აირჩიეთ ღილაკი Save თუ არ გინდათ შენახვა ღილაკი don’t save . ღილაკი cancel გამოიყენება ბრძანების გასაქუმებლად. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვჭირდება ნახატის შენახვა და ვირჩევთ ღილაკს Save. დიალოგურ ფანჯარაში ავირჩიოთ ადგილი სადაც გვინდა სურათის შენახვა, მაგალითად Desktop, File name ველში მიუთითეთ სურათის სახელწოდება და ღილაკით Save დააფიქსირეთ ფაილის შენახვა. პროგრამა დაიხურება და თქვენს მიერ შენახული ფაილი გამოჩნდება სამუშაო მაგიდაზე.

ახალი დამატებული