გრაფიკული რედაქტორი-Paint

გრაფიკული რედაქტორი
ნამუშევრის გახსნა პროგრამა Paint-ის საშუალებით შეგვიძლია არა მარტო შევქმნათ ახალი ნახატი, არამედ შევცვალოთ უკვე არსებული. ამისათვის დაგვჭირდება ნამუშვერის გახსნა შევიდეთ მთავარ მენიუში აირჩიეთ ბრძანება Open, დიალოგურ ფანჯარაში შეარჩიეთ Desktop და სასურველი ფაილი მონიშნეთ და ღილაკით Open დაადასტურეთ სურათის გახსნა. ეკრანზე გამოჩნდება სურათი.

ახალი დამატებული