გრაფიკული რედაქტორი-Paint

გრაფიკული რედაქტორი
როგორ შევუცვალოთ ნახატს ფონი ფერთა პალიტრაზე მოცემულია ფერების შესარჩევად ორი ღილაკი Color1 და Color2. მოდით ავირჩიოთ Color1 წითელი, ხოლო Color 2 ლურჯი. ავირჩიოთ ინსტრუმენტი ქილა და ნახატის ცარიელ ადგილას დავაწკაპუნოთ მაუსის მარცხენა ღილაკზე ფონი გაფერადდება წითლად, ხოლო თუ ცარილე ადგილას დავაწკაპუნებთ მაუსის მარჯვენა ღილაკს ფონი გაფერადდება ლურჯად.

ახალი დამატებული