გრაფიკული რედაქტორი-Paint

გრაფიკული რედაქტორი
ფიგურის ნაწილის წსშლა მართკუთხა ან თავისუფალი მონიშვმის ღილაკით მოვნიშნოთ ნახატის ნაწილი და დავაჭიროთ კლავიატურიდან ღილაკს Delete. ნახატზე წაშლილი ფიგურის უკანა ფონი შეიძლება შეიღებოს ფერთა პალიტრაზე Color 2 -ში შერჩეული ფერით ამ შემთხვევაში ლურჯით. Color 2 ეს არის ფონის ფერი.

ახალი დამატებული